Licencje Transportowe

Przewoźnik drogowy w Polsce i UE


Licencja Transportowa na Przewóz Rzeczy: Klucz do Legalnego Transportu

Licencja Transportowa jest kluczem do legalnego transportu. W dzisiejszych czasach konkurencyjny rynek transportowy wymaga od przedsiębiorców posiadania odpowiednich licencji transportowych do legalnego przewozu rzeczy. Uzyskanie tego dokumentu jest kluczowe, umożliwiając legalne i bezproblemowe przewożenie towarów zgodnie z obowiązującymi normami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki licencji transportowej przedsiębiorcy mogą prowadzić zarobkowy transport drogowy, co jest niezbędne w obliczu dużej konkurencji na rynku.

Czym jest licencja transportowa?

Licencja transportowa, czyli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, to decyzja administracyjna wydawana przez Starostwo Powiatowe na wniosek przedsiębiorcy. Jest to dokument, który uprawnia do prowadzenia zarobkowego transportu drogowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Licencja transportowa jest jednym z kluczowych dokumentów, które pozwalają na legalne prowadzenie działalności transportowej.

 

Kiedy jest potrzebna licencja na transport krajowy i wspólnotowy?

Licencja na krajowy transport drogowy jest niezbędna dla wszystkich przewoźników, którzy wykonują zarobkowy transport rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub przewóz osób przy użyciu autobusów. Natomiast licencja wspólnotowa jest wymagana dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić międzynarodowy transport towarów lub osób.

 

Procedury do uzyskania licencji na transport międzynarodowy

Aby uzyskać licencję na międzynarodowy transport, przedsiębiorca musi spełnić kilka kluczowych wymagań. Po pierwsze, musi posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w transporcie krajowym oraz licencję na transport krajowy. Ponadto, firma musi mieć nienaganną reputację, odpowiednie zabezpieczenie finansowe oraz siedzibę w Unii Europejskiej. Wniosek o licencję międzynarodową należy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, podając okres obowiązywania licencji oraz dołączając odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Podstawowe dokumenty to:

– wypełniony wniosek;

– kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;

– dokumenty potwierdzające zdolność finansową przedsiębiorstwa – może to być gwarancja bankowa, roczne sprawozdanie finansowe lub ubezpieczenie (np. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej);

zaświadczenie o niekaralności

 

Ile wynosi czas oczekiwania na decyzję

Organ odpowiedzialny zazwyczaj rozpatruje wniosek o licencję transportową w ciągu miesiąca, ale ten okres może być przedłużony do dwóch miesięcy w przypadku pewnych okoliczności. Jeśli organ stwierdzi braki w dokumentacji, przedsiębiorca ma 7 dni na ich uzupełnienie. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, organ wydaje przewoźnikowi licencję wspólnotową oraz osobne wypisy na każdy zgłoszony pojazd.

 

Ile kosztuje licencja transportowa

Koszt licencji transportowej zależy od wybranego okresu ważności oraz liczby zgłoszonych pojazdów. Licencja wspólnotowa na okres do 5 lat wynosi 4000 zł plus 440 zł za każdy zgłoszony pojazd, natomiast na okres od 5 do 10 lat kosztuje 8000 zł plus 880 zł za każdy pojazd. Do tego dochodzą opłaty skarbowe oraz dodatkowe opłaty za zezwolenie krajowe.

Licencja transportowa jest niezbędnym dokumentem dla każdego przewoźnika, który chce prowadzić legalny i zarobkowy transport rzeczy. Procedury uzyskania licencji są skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i wsparciem można je przejść bez problemu. Zdobycie licencji transportowej to klucz do legalnego prowadzenia działalności transportowej oraz budowania wiarygodnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego warto skontaktować się z nami w celu uzyskania tego dokumentu, który pozwoli rozwijać firmę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Przydatne linki: 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 

Licencja Transportowa na Przewóz Rzeczy: Klucz do Legalnego Transportu