Zezwolenie dla Przewoźnika Drogowego

Licencja transportowa czyli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do przewozu rzeczy oraz osób.

Zezwolenie dla przewoźnika drogowego można podzielić na:

  • Przewóz rzeczy
  • Pośrednictwo przy przewozie rzeczy
  • Przewóz osób
  • Pośrednictwo przy przewozie osób

Przewóz Rzeczy

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

Pośrednictwo przy przewozie Rzeczy

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Przewóz Osób

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.

Pośrednictwo przy przewozie Osób

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

Licencja TAXI

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką.

Certyfikat kompetencji zawodowych

Przewiń na górę