Przewóz Rzeczy

Przewóz Rzeczy

 • Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.
 • Zmiana danych (zmiana nazwy lub adresu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej.
 • Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.
 • Przeniesienie uprawnień – ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.
 • Przeniesienie uprawnień – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej) – wynikających z zezwolenia.
 • Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego.
 • Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.
 • Odnowienie 5 – letniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (dotyczy przedsiębiorcy posiadającego licencję udzieloną na okres powyżej 10 lat).
 • Zmiana osoby zarządzającej transportem.
 • Udzielenie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.
 • Zarządca sukcesyjny.
 • Przeniesienie uprawnień – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.
 • Informacja o wymianie taboru/ zmianie numeru rejestracyjnego/zmianie prawa dysponowania pojazdem.
Przewiń na górę