Zezwolenia przewozowe

Zezwolenia na przewóz rzeczy obowiązujące w 2023 r.

  • dwustronne (loco) uprawniające do wykonania przewozu 1 transportu (do celu i drogi powrotnej) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie
  • tranzytowe uprawniające do wykonania przewozu 1 transportu (do celu i drogi powrotnej) przez terytorium danego kraju. Zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/ i wyładunku na terenie kraju tranzytu, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej.
  • ogólne uprawnia do wykonania zarówno dla przewozu dwustronnego i tranzytowego
Przewiń na górę