Regulamin

ZASADY

Regulamin określa informacje, zasady korzystania z serwisu Licencje.com.pl

USŁUGA

Usługa świadczona przez firmę SI 24 – (właściciela strony) polega na przygotowaniu dokumentów i pomocy w uzyskaniu z odpowiedniego Urzędu ds. Transportu Drogowego na podstawie złożonego zamówienia za pośrednictwem wypełnionego formularza zamówienia na stronie licencje.com.pl. Na podstawie wprowadzonych danych klienta w formularzu zamówienia przygotowujemy niezbędne dokumenty dotyczące licencji/zezwolenia/certyfikatu, które następnie dostarcza się do Urzędu. Uzyskane prawomocne dokumenty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (priorytetem) na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia – Administratorem danych jest firma SI 24.

OPŁATY

Za zrealizowane zamówienia pobierana jest opłata zgodnie z zamówieniem na stronie licencje.com.pl, który szczegółowo określa opłaty za usługę, opłaty urzędowe oraz koszty przesyłki.

TERMINY

Zamówienia przyjmujemy przez całą dobę i realizujemy tylko w dni robocze w godzinach pracy urzędu.

Do realizacji zamówienia wymagane jest pisemne pełnomocnictwo podmiotu, którego dotyczy sprawa. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać na adres podany w potwierdzeniu zamówienia. Dokumenty są wysyłane po wydaniu przez odpowiedni Urząd.

Firma kurierska zobowiązana jest dostarczyć przesyłkę z odpisami do Zamawiającego następnego dnia roboczego. Po złożeniu dokumentów usługę uznaję się za zrealizowaną i nie odpowiadamy za błędnie przekazanie dokumentów. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia uzyskania odpisu z powodu awarii systemu informatycznego sądu wydającego odpis oraz za opóźnienia przez firmę dostarczającą przesyłkę. Firma SI 24 nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówienia na stronie przez Zamawiającego. Dokumenty wydawane są przez odpowiednie urzędy. Zgodnie z ustawą UOKiK w ciągu 14 dni od zamówienia można złożyć rezygnację jednak zamawiający będzie musiał pokryć koszty zamówienia. Zamówienia na dokumenty sądowe są ściśle związane z osobą zamawiającego, dlatego w przypadku gdy zamówienie zostało potwierdzone lub opłacone a następnie anulowane – nie zwracamy kosztów zamówienia. Dokumenty są sporządzane wg. specyfikacji zamawiającego i zgodnie z ustawą UOKiK nie podlegają zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia na stronie www.odpisy.com.pl za pomocą formularza zamówienia, równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia i akceptacji Polityki Prywatności zgodnie z RODO.

Regulamin obowiązuje od 01.10.2022r.

Przewiń na górę