Przewóz Osób

Przewóz Osób


 • Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.
 • Zmiana danych (zmiana nazwy lub adresu) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.
 • Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej.
 • Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.
 • Przeniesienie uprawnień – ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego.
 • Przeniesienie uprawnień – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej).
 • Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego.
 • Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.
 • Odnowienie 5 – letniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób (dotyczy przedsiębiorcy posiadającego licencję udzieloną na okres powyżej 10 lat).
 • Zmiana osoby zarządzającej transportem.
 • Udzielenie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 • Zarządca sukcesyjny.
 • Przeniesienie uprawnień – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.
 • Informacja o wymianie taboru/zmianie numeru rejestracyjnego/ zmianie prawa dysponowania.
 • Zgłoszenie pojazdu do licencji wspólnotowej.

Pośrednictwo przy przewozie osób


 • Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.
 • Zmiana danych (zmiana nazwy lub adresu) na licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.
 • Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.
 • Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.
 • Przeniesienie uprawnień – z licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy (wynikające z KRS) posiadającego licencję.
 • Przeniesienie uprawnień – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej).
 • Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.
 • Zarządca sukcesyjny – Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień przez zarządce sukcesyjnego nie dłuższy niż 2 lata od daty śmierci posiadacza licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.
 • Przeniesienie uprawnień – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.
Przewiń na górę